תקנון והסכם שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר besthotels.co.il. האתר הוקם במטרה לקדם את ההזמנות הישירות בבתי מלון, ואינו פועל כסוכנת נסיעות, אלא כאתר המקשר את לקוחותיו למערכות ביצוע הזמנות ישירות בבתי המלון. 

על-כן, בעת ביצוע הזמנה דרך האתר לא תהא למבצע ההזמנה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. ההזמנה וכיוצא בזאת ההתקשרות בכל נושא ועניין כגון שינויים ו/או ביטולים של הזמנה יתבצעו ישירות מול המלון בו התבצעה ההזמנה. 

כאמור, האתר אינו מהווה סוכנות נסיעות ואינו מספק או מוכר את המוצרים השונים המוצעים באתר. המוצרים והמבצעים המוצעים הם באחריות ומטעם בתי המלון בלבד. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. מומלץ לבדוק באופן עצמאי את כדאיות המחירים והתנאים המוצעים, האחריות לכך מוטלת עליך בלבד. 

האתר עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק ואולם אין בעלי האתר אחראיים לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות. בעלי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם עושים הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע באתר אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו ו/או של השירותים הניתנים ע”י המלונות והספקים.

השימוש באתר זה ובשירותיו מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בעמוד זה ובעמוד מדיניות הפרטיות של אתר besthotels.co.il. ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הסכמה כי המשתמש מודע לתקנון זה ומסכים ומקבל את הוראותיו, גם אם מסיבה השמורה עימו לא קרא ו/או הבין את ההוראות המפורטות. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

Send this to a friend